Tv-avgift | www.alandpost.ax

Tv-avgift

Från den 1 januari 2017 sköter Ålands landskapsregering allt avseende tv-avgifter. Posten har tidigare skött fakturering och redovisning men har numera inte det uppdraget. Vi ber er vänligen kontakta landskapsregeringens tv-avgiftsadministratör avseende frågor om tv-avgifter.


Landskapsregeringens nya bankkonto för tv-avgifter är FI90 5578 0420 1662 34. Åland Post har avslutat det gamla bankkontot och tar ej emot betalningar för tv-avgifter.