Störningar i TNT nätverket

TNT har sedan förra veckan problem med sina datasystem.
Konsekvensen av detta är att inga TNT-leveranser sker till Åland.
TNT strävar till att så fort som möjligt få igång systemen.