Störningar i postgången i Turkiet och Syrien | www.alandpost.ax

Störningar i postgången i Turkiet och Syrien

Den stora jordbävningen i Turkiet och Syrien har orsakat stor förödelse, av denna anledning kommer sannolikt förseningar att inträffa i de drabbade områdena.