Rikstidningar och prioritypost från Finland måndag 4.11 | www.alandpost.ax

Rikstidningar och prioritypost från Finland måndag 4.11

P g a ändringar i flygtrafikens turlistor ankommer ingen flygpost till Åland idag, måndag 4.11. Detta gäller även dagens HBL. Lördagens HBL kommer delas ut med dagsutdelnignen, notera att ingen HBL gavs ut igår söndag.