Coronaviruset inverkar på postgången för brev och paket som sänds till utlandet | www.alandpost.ax

Coronaviruset inverkar på postgången för brev och paket som sänds till utlandet

Förseningarna till och från Åland beror på minskade transportmöjligheter på grund av coronavirusets spridning. Postgången inom Åland fungerar normalt.

Transporterna fungerar nu till största delen av världen. För närvarande är transportförbindelseran avbrutna endast till 20 länder på grund av coronaepidemins effekter.

Det kan fortfarande förekomma förseningar. De uppskattade transporttiderna är idag inte tillförlitliga utan transportiderna är längre än tiden före pandemin.

Transportförbindelserna är tillsvidare avbrutna till följande länder: Bhutan, Brunei, Ecuador, Frankrikes södra och arktiska områden, Guinea-Bissau, Jemen, Laos, Lesotho, Montserrat, Nordkorea, Papua Nya Guinea, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, São Tomé och Príncipe, Seychellerna, Sydsudan, Syrien, Swaziland och Tristan de Cunha.

Coronapandemin inverkar fortfarande på internationella försändelser. På grund av avvikande rutter, begränsad transportkapacitet samt flygtidtabeller som kan förändras med kort varsel kan försändelserna bli försenade. Försändelserna transporteras genast vidare med följande möjliga förbindelser. I vissa fall kan det uppkomma dröjsmål även på grund av att försändelsen väntar på fortsatt transport någonstans på rutten. Observera att pandemiläget ser olika ut i olika länder, vilket inverkar på utdelningen av försändelserna i mottagarlandet. I flera länder sker utdelningen mer sällan än normalt.
 

Fördröjningar i postgången mellan Finland och Storbritannien på grund av Brexit och Covid-19. Gäller samtliga försändelser.

Med hänvisning till force majeure slutar Åland Post omedelbart att ta emot försändelser till länder som för närvarande inte finns transportförbindelser.

Posti har inlett automatisk returnering av Priority- och EMS-paket som inte kan skickat vidare. Paket på väg till länder utan transportförbindelser just nu eller länder utan säkerställda förbindelser inom den närmaste framtiden returneras. Den automatiska returnerningen gäller inte brev.

Kurirförsändelser

Kurirförsändelser kan eventuellt nå fram till länder som den traditionella postgången inte når fram till, eftersom kurirpost transporteras med separata fraktflyg. För bokningsmöjlighet av kurirtjänster:

Uppdaterad  27.4.2021