Begränsningar i postgången från Åland till utlandet (brev och paket) | www.alandpost.ax

Begränsningar i postgången från Åland till utlandet (brev och paket)

På grund av coronaviruset är postgången till utlandet utsatt för dröjsmål, som en följd av begränsad transportkapacitet. Till vissa länder är det fortfarande stopp i postgången.

Förseningarna till och från Åland beror på minskade transportmöjligheter på grund av coronavirusets spridning. Postgången inom Åland fungerar normalt. 

Inom Europa:

  • Transporterna fungerar till: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Obserervera att utdelningen i flera länder utförs mer sällan än normalt.

På grund av begränsad transportkapcitet förekommer förseningar på grund av snabba ändringar i flygtidtabeller.

Utanför Europa:

  • Transporterna fungerar till: Argentina, Brasilien, Egypten, Hongkong, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA och Vietnam.

Stopp i postgången:

  • Postgången till övriga länder än de listade här ovan fungerar fortfarande inte. Med hänvisning till force majeure slutar Åland Post omedelbart att ta emot försändelser till länder som för närvarande inte har några transportförbindelser.

Posti inleder den 1.7 automatisk returnering av Priority- och EMS-paket som inte har kunnat skickats vidare. Paket på väg till länder som nu är utan transportförbindelser eller länder utan säkerställda förbindelser inom den närmaste framtiden returneras. Den automatiska returnerningen gäller inte brev.

Kurirförsändelser:

Kurirförsändelser kan eventuellt nå fram till länder som den traditionella postgången inte når fram till, eftersom kurirpost transporteras med separata fraktflyg. För bokningsmöjlighet av kurirtjänster:

Uppdaterad  7.8.2020