Enklare förtullning på webben  | www.alandpost.ax

Enklare förtullning på webben 

När du får ett utrikespaket som behöver tullas in kan du göra allt färdigt på nätet. Tullen har i samarbete med Posti och Åland Post en webbtjänst som gör att du kan lämna in tulldeklarationen på nätet.

Tjänsten gäller utrikes postpaket som skickas till privatpersoner. Inrikespaket från exempelvis Ellos, H&M eller Hobby Hall berörs alltså inte av den här förtullningen.

Använd nätbankskoder

Med hjälp av dina nätbankskoder loggar du in på Tullens e-tjänst asiointi.tulli.fi och gör tulldeklarationen samtidigt som du betalar förtullningsbeslutet på din nätbank.

Låt Åland Post sköta förtullningen åt dig

Vill du inte göra förtullningen via Tullens e-tjänst så hjälper Åland Posts Förtullningsavdelning dig med detta. Posten erbjuder införtullning enligt gällande prislista (pris från 32,24 €) samt eventuell tullavgift och den moms som uppbärs av Tullen. Kontakta spedition@alandpost.com, telefon +358 18 636 727 (måndag till fredag kl 8–17). 

Tullens kontor i Hamnterminalen

Tullen slutar med postpaketförtullning över disk för privatpersoner den 1 juni 2020. Efter detta är det endast möjligt att förtulla finska paket, samt frakt- och kurirförsändelser på plats hos Tullen. 

Enkelt för kunden

När du får en ankomstavi från Posten (dvs info om att din försändelse anlänt) kommer det att finnas instruktioner på aviseringen hur du ska göra om du vill lämna in tulldeklarationen på nätet. När förtullningsbeslutet är betalt meddelar Tullen automatiskt Åland Post att försändelsen är redo att lämnas ut eller levereras till kunden.

Vill du veta mera?

Om du vill veta mera om hur tjänsten fungerar kan Tullen besvara dina frågor kring nätförtullning på telefonnummer +358 295 527 018.