Handlingar som krävs på paket utrikes | www.alandpost.ax

Handlingar som krävs på paket utrikes

På försändelser till utlandet krävs särskilda handlingar när en vara går ut permanent, exempelvis som gåva eller varuprov.

Tulldeklaration CN 22 ska klistras på försändelser till utlandet (även till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde). 

Om försändelsens värde överstiger 300 € ska tulldeklarationer CN 23 (så många som behövs) ifyllas. -Obs! Tulldeklarationen ska skrivas på ett internationellt språk som talas i mottagarlandet.