Assurerade försändelser | www.alandpost.ax

Assurerade försändelser

Då du har en försändelse med värdefullt innehåll bör du assurera det. Kontakta Posten för närmare uppgifter.

Du får ett kvitto på inlämningen som är kvitterat av Posten. Försändelsen behandlas separat från annan post och i priset ingår även behandling som bräcklig försändelse.

Försändelser som innehåller pengar, värdepapper, värdeföremål eller annat värdefullt ska alltid sändas som assurerad försändelse!

Eventuell avgift för skrymmande brev tillkommer.

Inom Åland enligt avtal

Assurans över 8 500 € enligt överenskommelse och med förhandsanmälan, max
15 000€.

Vikt upp till Åland
- 250 g 13,10 €
- 2 kg 19,20 €

Inrikes, enligt vikt

Transportavgiften ingår och priset innehåller försäkring upp till 500€. Försäkring över 500 €, tillägg på 0,05 % av överskridande summa (högst 5000 €). 

Vikt upp till Finland
- 250 g 25,00 €
- 2 kg 36,00 €

Utrikes, enligt värde

Transportavgift för Priority-brev tillkommer. Vikt högst 2 kg. Maximalt försäkringsvärde 5000 €. Försäkringsvärdet kan variera till olika länder.

Värde Utrikes
- 500 € 34,00 € + porto för prioritybrev
501 - 1000 € 35,00 € + porto för prioritybrev
över 1000 € kontakta Posten
   

Notera att det finns landsvisa begränsningar och assurerade försändelser är inte heller tillåtet i alla länder. Vissa länder förbjuder helt pengar, värdepapper, värdeföremål eller ädelmetaller i postförsändelser.

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Nina Tikkanen Kundtjänst
Nina Tikkanen
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com