Julpost 2019 | www.alandpost.ax

Störning:

Julpost 2019

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid

Snart är det dags att skicka iväg julhälsningar och paket för att de ska komma i tid till mottagaren inför julen. Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de med säkerhet ska komma fram i tid.

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 0,90 € och kan skickas inom Åland, Finland eller Sverige. Julportot börjar gälla från och med 22 november. Till övriga Norden och Europa är portot 1,70 €. Till alla övriga delar av världen är portot 1,80 €.
För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast:

  Julhälsning med
julporto
Julpaket
Åland 13.12 19.12
Finland 11.12 13.12
Sverige 11.12 11.12

Julporto:

Julportot gäller från 22.11
till och med senaste postningsdag
Julporto
Åland, julporto 0,90 €
Finland, julporto 0,90 €
Sverige julporto 0,90 €
Övriga Norden och Europa 1,70 €
Övriga världen 1,80 €

Inlämning av brev utrikes, senast:

  Brev
Finland 13.12
  Priority Economy
Sverige 13.12 11.12
Övriga Norden 13.12 11.12
Övriga Europa 11.12 4.12
Kanada, USA 4.12 28.11
Övriga länder 2.12 27.11

Inlämning av julpaket utrikes, senast:

  Julpaket
  Priority Economy
Sverige - 11.12
Övriga Norden 12.12 -
Övriga Europa 10.12 -
Kanada, USA 3.12 -
Övriga länder 3.12 -