Julkort och julbrev 2021 | www.alandpost.ax

Julkort och julbrev 2021

Porto för dina julhälsningar och när du senast måste skicka dem för att de ska hinna fram innan julafton.

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 1,10 €. Julportot kan skickas inom Åland från 22 november till och med 14 december. Till Finland kan julportot skickas från 22 november till och med 9 december. För brev till övriga Norden, Europa & världen gäller ordinarie porto. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Observera! Leveranstiderna till utlandet garanteras inte med anledning av pandemin som kan orsaka oförutsedda hinder i de internationella transporterna. Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar.

Skicka korten och breven senast 

  Priority Economy
Julporto Åland 14 december  
Julporto Finland 9 december  
Vanligt brev Åland 20 december 17 december
Vanligt brev Finland 15 december*  
Sverige 13 december 7 december
Europa 3 december 26 november
Världen 26 november 22 november

*Skrymmande brev till Finland senast 13 december.
 

Porto för kort och brev

 

Porto

Åland, julporto* 1,10 €
Finland, julporto** 1,10 €
Åland, ordinarie porto 1,90 €
Finland, ordinarie porto 2,00 €
Sverige, ordinarie porto 2,20 €
Norden och Europa, ordinarie porto 2,20 €
Övriga världen, ordinarie porto 2,40 €

*Julporto Åland: 22 november–14 december
**Julporto Finland: 22 november–9 december


Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet

  • Lokalpost: 50 g priority Åland 1,90 €
  • Inrikes: 50 g Finland 2,00 €
  • Europa: 20 g priority Norden Europa 2,20 €
  • Världen: 20 g priority Övriga världen 2,40 €
  • 1 klass: 1,90 €
  • 2 klass: 1,60 €
  • Julpost: 1,10 €

Julpaket

Sista dagen att skicka julklappar hittar du här.

 

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Nina Tikkanen Kundtjänst
Nina Tikkanen
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com