Julkort och julbrev 2020 | www.alandpost.ax

Julkort och julbrev 2020

Porto för dina julhälsningar samt när du senast måste skicka dem för att de ska hinna fram innan julafton.

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 1 € och kan skickas inom Åland eller Finland. Julportot börjar gälla från och med 20 november. Till Norden och Europa är portot 2,00 €. Till alla övriga delar av världen är portot 2,20 €. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Observera! Leveranstiderna till utlandet garanteras inte med anledning av pandemin som kan orsaka oförutsedda hinder i de internationella transporterna. Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar.

Inlämning av julhälsningar, senast: 

  Julhälsning med julporto
Åland 14.12
Finland 11.12
   

Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige/Danmark 10.12/4.12 7.12/27.11
Övriga Norden 10.12 8.12
Övriga Europa 4.12 2.12
Kanada, USA 12.11 5.11
Övriga länder 12.11 5.11

Julporto:

Julporto gäller från 20.11 till och med senaste postningsdag

Julporto

Åland, julporto 1,00 €
Finland, julporto 1,00 €
Sverige 2,00 €
Övriga Norden och Europa 2,00 €
Övriga länder 2,20 €


Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 1,70 €
  • Inrikes = 50 g Finland: 1,80 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 2,00 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 2,20 €
  • 1 klass = 1,70 €
  • 2 klass = 1,40 €
  • Julpost = 1,00 €