2019: Priser och porton för brev | www.alandpost.ax

2019: Priser och porton för brev

Följande postavgifter gäller från och med 1.1.2019Observera att dessa priser endast gäller för kontant betalning eller med frimärken och för brevförsändelser försedda med frimärke eller porto-etikett. 

För skrymmande brev, d.v.s. för brev som inte går in i ett vanligt brevinkast, uppbärs en tilläggsavgift. Läs mer om skrymmande brev här.

Åland

Vikt upp till: Priority Economy
- 50 g 1,40 € 1,20 €
- 100 g 1,60 € 1,30 €
- 250 g 2,50 € 1,80 €
- 500 g 4,10 € 3,10 €
- 1000 g 6,70 € 5,00 €
- 2000 g 10,70 € 8,10 €
Vykort 20 g 1,40 € 1,20 €

Finland

Vikt upp till: Brev
- 50 g 1,60 €
- 100 g 2,40 €
- 250 g 3,70 €
- 500 g 6,30 €
- 1000 g 10,30 €
- 2000 g 16,20 €
Vykort 20 g 1,60 €

Norden Europa

Vikt upp till: Priority Economy
- 20 g  1,70 € 1,40 €
- 50 g 2,70 € 2,10 €
- 100 g 3,10 € 2,60 €
- 250 g 5,00 € 4,30 €
- 500 g 8,40 € 7,00 €
- 1000 g 15,30 € 11,40 €
- 2000 g 25,80 € 20,60 €
Vykort 20 g 1,70 € 1,40 €

Övriga världen

Vikt upp till: Priority Economy
- 20 g 1,80 € 1,40 €
- 50 g 3,50 € 2,20 €
- 100 g 6,00 € 2,70 €
- 250 g 9,00 € 4,90 €
- 500 g 17,10 € 8,10 €
- 1000 g 33,00 € 16,80 €
- 2000 g 64,00 € 33,00 €
Vykort 20 g 1,80 € 1,40 €

Värdet på valörlösa priorityfrimärken har följande motsvarighet:

 • Lokalpost = 50 g priority Åland: 1,40€
 • Inrikes = 50 g priority Finland: 1,60 €
 • Europa = 20 g priority Norden Europa: 1,70 €
 • Världen = 20g priority Övriga världen: 1,80 €
 • 1 klass = 1,40 €
 • 2 klass = 1,20 €

   
 • Julpost 2019 med julfrimärke, postningstider fastställs senare
  • Åland 0,90€
  • Finland 0,90€
  • Sverige 0,90€
  • Världen 1,80€

Portoetikett

Du kan köpa portobeteckning direkt ur våra portoautomater. De motsvarar de vanligaste portona för brev men olika valörer kan också väljas fritt. Motivet är detsamma på alla porto-etiketter.