Julmärkesmedel

Åland Posts julmärkesmedel - för ett bättre Åland!

Årligen delar Åland Post ut ca. 5 000 euro från överskottet av försäljningen av åländska julmärken. Julmärkesfonden riktar sig till föreningar och organisationer som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett projekt som syftar till att starta eller utveckla verksamheter som är till fromma för det åländska samhället.

Följande gäller för ansökan:

  • Ansökan är fritt formulerad.
  • Ansökan åtföljs av en detaljerad projektplan samt en projektbudget.
  • Pengar fördelas i huvudsak till välgörande ändamål men kan också ges till engångsprojekt med uppgift att starta eller utveckla verksamheter som är till nytta för Åland.
  • Julmärkesfonden riktar sig inte till kommersiella verksamheter eller projekt.

Övriga frågor kring utdelningen av Åland Posts julmärken besvaras av Anita Häggblom, affärsområdeschef för Frimärken.

Skriftliga ansökningar märkta "Julmärkesmedel" bör lämnas in senast 31 mars  och skickas in till Åland Post Ab, PB 1000, 22111 MARIEHAMN. Beslut om mottagare fattas i regel i maj.