Ansökan om sponsring | www.alandpost.ax

Ansökan om sponsring

Årets stopptider för ansökningar:

Stopptid Beslut senast
30 november 31 januari
31 mars 30 april

Ansökningar bör utan undantag lämnas in till Åland Post elektroniskt eller per post innan vi går vidare i behandlingen, exempelvis genom ett möte gällande projektet/evenemanget. Ansökningar inlämnade efter ovan nämnda stopptider tas upp först vid följande behandlingsomgång. Ansökningarna jämte bilagor kan även skickas per post till:

Åland Post Ab
Ekonomiavdelningen
PB 1000
22111 MARIEHAMN

Kontaktperson hos den sökande föreningen:
Ladda upp önskade bilagor, exempelvis en personligt formulerad ansökan, en verksamhets-/evenemangsplan, en definierad marknadsplan eller en budget. Ju bättre uppgifter ni lämnar in som grund för ansökan, desto större chanser till att sponsormedel beviljas.
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf doc.