Åland Post sponsrar | www.alandpost.ax

Åland Post sponsrar

  • Åland Post har under år 2022 valt att stöda kollegorna på den ukrainska posten som förlorat sina hem, Recovery Fund Ukrposhta 
  • Posten har under flera år sponsrat världens starkaste postiljon, vår egen Kenneth "Kenta" Sandvik, och Marcela Sandvik. De tävlar på internationell toppnivå vilket inspirerar oss som har samma mål - att vara internationellt framgångsrika. Mer info om Sandviks hittar du här