Åland Post sponsrar | www.alandpost.ax

Åland Post sponsrar

  • Åland Post sponsrar Åland United r.f. Föreningens syfte är att bedriva elitverksamhet för damfotboll samt i samarbete med övriga åländska fotbollsföreningar bedriva och utveckla flick- och damfotbollen på Åland.
    Läs mer om Åland United här

  • Vi är sedan 2014 sponsor för Östersjöfonden. Förutom att vi stöder Östersjöfondens arbete för ett renare hav får vi professionell hjälp i vårt kontinuerliga miljöarbete. Följ Östersjöfondens arbete här
  • Posten har under flera år sponsrat världens starkaste postiljon, vår egen Kenneth "Kenta" Sandvik, och Marcela Sandvik. De tävlar på internationell toppnivå vilket inspirerar oss som har samma mål - att vara internationellt framgångsrika. Mer info om Sandviks hittar du här