Pressmeddelanden

1.3.2017 - Bokslutskommuniké 2017: Händelserikt år med Stabilt resultat

Åland Post Ab:s omsättning minskade med 4,2 % till 40,0 miljoner euro (41,8) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 1,6 miljoner euro (1,8).
I maj togs tillbyggnaden av logistikterminalen i Sviby i bruk. Investeringen ger möjlighet till effektivare varuflöden för den växande e-handeln och terminalens tidigare hallar kan nu även användas för den lokala logistikverksamheten. Under året bytte bolaget namn till Åland Post Ab, lanserade den nya grafiska profilen, nya webbplatser och uppdaterade hela affärssystemet. Det tillsammans med tillbyggnaden av logistikterminalen gör att vi står väl rustade för marknadsutmaningarna inom våra affärsområden.

Läs hela bokslutskommunikén i PDF-länken nedan: