Pressmeddelanden

6.3.2018 - Bokslutskommuniké 2017

Åland Post Ab:s omsättning minskade med 4,6 % till 38,2 miljoner euro (40,0) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 1,3 miljoner euro (1,6). 

Läs hela bokslutskommunikén i PDF-länken nedan: