Ny postlag | www.alandpost.ax

Ny postlag

Just nu är en ny postlag under bearbetning. Genom att Posten medverkar till att den nya lagen om posttjänster tas fram vill vi försäkra oss om att det finns en högkvalitativ postutdelning även i framtiden, trots att brevvolymerna minskar. På så sätt kan vi trygga vår leverans av de samhällsomfattande tjänsterna.

I och med den minskning av brevvolymer vi ser lokalt och har sett runt om i världen de senaste decennierna är en revidering av den befintliga postlagen nödvändig. Digitaliseringen har påverkat Åland Posts traditionella postverksamhet betydligt och omvärldens och postmottagarnas behov och beteenden för att skicka information har förändrats.

Förändringar i postutdelning

Utvecklingen har medfört att till varje hushåll, varje vecka delas det ut i genomsnitt mindre än ett brev som räknas till de samhällsomfattande tjänsterna, läs mer om De samhällsomfattande tjänsternas innehåll på regeringen.ax. Kravet på att upprätthålla femdagarsutdelning är därför inte längre motiverbart och ändamålsenligt då det inte finns post att dela ut varje dag.

Gäller endast de samhällsomfattande tjänsterna

En ny postlag skulle endast påverka de samhällsomfattande tjänsterna. Utdelning av dagstidningar, tidskrifter och reklam hör inte till dessa och skulle fortsättningsvis skötas på kommersiell basis.

Miljövinst

Färre utdelningsdagar kommer samtidigt att minska våra egna utsläpp och bidra till att vi når vårt fossilfria mål.

Mer information

På den här sidan fortsätter vi kontinuerligt att uppdatera med mer information om den nya postlagen så snart vi känner till vilka ändringar lagen medför.