Solenergi via egna solceller | www.alandpost.ax

Solenergi via egna solceller

Sedan våren 2020 har Posten två solcellsanläggningar med totalt 420 solpaneler på taket till Sviby Postterminal. Anläggningen är anpassad för vår egen förbrukning och minskar fastighetens miljöpåverkan. Det här är vinning både för miljön och ekonomin – på sikt innebär detta en kostnadsbesparing.

Nu kan vi presentera siffrorna för de 12 första månaderna, perioden 8 maj 2020 – 7 maj 2021:

  • Solcellsanläggningarna har producerat totalt 123 MWh vilket motsvarar 5,6 % av den totala elförbrukningen i terminalen.
  • Anläggningarna är dimensionerade så att Åland Post använder all solel själv.
  • Dygnsrekordet är från den 10 juni 2020 då 926 kWh solel producerades.
  • Den verkliga produktionen överträffade de simuleringar som gjordes inför installationen.
  • Inbesparingen i elkostnad var 9 680 euro jämfört med det avtalspris Posten hade under perioden.
  • Avskrivningen på investeringen görs med viss försiktighet på 10 år och uppgår till 10 932 euro per år. Åland Post sökte inget bidrag för investeringen.
  • Under de första 12 månaderna har solcellsanläggningarna således kostat bolaget netto 1 252 euro.
  • Vår förhoppning är att solcellsanläggningarna har längre livstid än det bokförda och därigenom kommer att bli ekonomiskt lönsamma, trots att Åland Post inte sökte något stöd för investeringen. Lönsamheten påverkas givetvis även av framtida elpriser.

Elproduktion under perioden 8 maj 2020 – 7 maj 2021:

Solceller

Antal paneler

KWP

Uppskattad produktion MWh/år

Faktisk produktion MWh/år

Anläggning 1 288 89,3 76,6 80,5
Anläggning 2 132 40,9 39,3 45,5
TOTALT 420 130,2 115,9 123

Projektet med solcellsanläggningarna är knutet till den åländska hållbarhetsagendan. Genom att delta i nätverket Hållbara storföretag på Åland vill Posten dela med sig av sina erfareneheter av solpaneler och hjälpa andra förtag på Åland att också investera i förnyelsebar energiproduktion.

Johan Sundblom
Johan Sundblom
Ekonomichef
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com