Åland Posts miljöprogram 2018-2020 | www.alandpost.ax

Åland Posts miljöprogram 2018-2020

Åland Posts långsiktiga övergripande miljömål ingår i miljöpolicyn. De har spjälkats upp i detaljerade mål i Postens miljöprogram, som utgör ett viktigt styrdokument i arbetet med att kontinuerligt minska miljöpåverkan. Miljöprogrammet omfattar även åtgärder och tidtabell. Miljöprogrammet gäller i tre år (2018-2020) och uppdaterats och utvärderas årligen vid ledningens genomgång.

Övergripande miljömål

Delmål

Åtgärder

Tidtabell

Status

Vårt avfall ska processas på bästa möjliga sätt Förbättra och förkorta värdekedjan för dagens kartonghantering Utreda vilka andra hanteringsåtgärder vi har i närområdet gällande kartonghantering 1.5.2018 pausat
Daglig verksamhet ska vara så energieffektiv som möjligt Minska antalet timmar belysningen är påslagen utan att personal är närvarande Byta till rörelsevakter, automatisera och effektivisera toaletter, entreér och utebelysning mars 2018 utfört
Stor miljökunskap bland personal All personal ska veta allt om vår kärlsortering i terminalen Utbildning via filmer, bättre märkningar på kärl och muntliga utbildningar augusti 2018 utfört september 2018
Miljöanpassa inköp Tillämpa den allmänna kravställningen på våra tre största leverantörer Kontakta leverantörerna för att se om de uppfyller kraven 2018 utfört våren 2018
Minska koldioxidutsläpp från transporterna/försändelse Optimera alla avgående frakter Se över fyllnadsgraden i lastbärarna Löpande 2017-2020

pågår

Minska bränsleförukning och CO2-utsläpp Minska den relativa bränsleförbrukningen med 3% under 2020 Nytt Fleet Management System 2018-2019

pågår

Handlingsplan för nödlägen Samtliga chaufförerna går ADR-kurs / Checklista till fordonen Utbildning Löpande utfört för 2018
Modern fordonsflotta Samtliga EURO-3 skall vara utbytta 2018 Inköp Löpande

utfört

Miljöanpassa inköp Årligen se över frim.upplagor och samlarprod. Jämföra år från år hur mycket som förstörs efter att försäljningstiden har gått ut. Optimera mängderna Löpande

350 000 färre upplagor för 2019

Minska utskrifter Digital redovisning istället för att spara i pappersformat i 10 år. Minskar pappersanvändning och hyllmeter. Nytt kundsystem (Navision) 2018 i bruk sedan årskiftet 2017/2018
Öka antalet kunder som använder tjänster som minskar transporter Öka antalet användare av tjänsten "Egen utlämningsplats" med 20 % per år Marknadsföra "Min sida" Löpande + 18% under 2018
Öka antalet hushåll som har tillgång till serviceboxar med 25 % per år Utöka samarbetet med fastighetsbolag och installera fler serviceboxar Löpande pågår
Minska CO2-utsläpp (g/km)  Reducera utdelningsbilarnas CO2-utsläpp (g/km) med 20 %  Ersätta minst 2 bilar med elfordon 2020

ett elfordon inköpt