Finansiella rapporter | www.alandpost.ax

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2019  2018 2017 2016 2015
Omsättning

36 268

37 443 38 198 40 030 41 772
Rörelsevinst 913 1 438 1 350 1 634 1 818
Rörelsevinstmarginal 2,5 % 3,8 % 3,5 % 4,1 % 4,4%
Finansiella poster -42 -218 -48 -60 -58
Vinst före bokslutsdisp och skatt 871 1 219 1 302 1 574 1 760
Vinstmarginal 2,4 % 3,3 % 3,4 % 3,9 % 4,2%
           
Avkastning på eget kapital 2,7 % 3,9 % 4,2 % 5,3 % 5,2%
Avkastning på investerat kapital 2,4 % 3,7 % 3,4 % 4,2 % 5,2%
Soliditet 68,0 % 66,0 % 62,3 % 58,6 % 64,0%
           
Verksamhetes kassaflöde 3 312 3 409 3 845 2 937 3 683
Investeringar 1 986 1 135 766 5 289 6 995
Betald dividend 500 500 1 000 1 000 1 000
Årsarbeten i medeltal 201 208 221 221 215