Finansiella rapporter | www.alandpost.ax

Finansiella rapporter

Flerårsöversikt 2020 2019  2018 2017 2016
Omsättning 35 501

36 268

37 443 38 198 40 030
Rörelsevinst inkl. nedskrivning -7 003 913 1 438 1 350 1 634
Rörelsevinstmarginal -19,7 % 2,5 % 3,8 % 3,5 % 4,1 %
Finansiella poster -31 -42 -218 -48 -60
Vinst före bokslutsdisp.
och skatt
-7 034 871 1 219 1 302 1 574
Vinstmarginal -19,8 % 2,4 % 3,3 % 3,4 % 3,9 %
           
Avkastning på eget kapital -26,6 % 2,7 % 3,9 % 4,2 % 5,3 %
Avkastning på investerat kapital -20,8 % 2,4 % 3,7 % 3,4 % 4,2 %
Soliditet 65,7 % 68,0 % 66,0 % 62,3 % 58,6 %
           
Verksamhetens kassaflöde 3 636 3 312 3 409 3 845 2 937
Investeringar 1 320 1 986 1 135 766 5 289
Betald dividend 500 500 500 1 000 1 000
Årsarbeten i medeltal 199 201 208 221 221