Åland Post och covid-19 | www.alandpost.ax

Åland Post och covid-19

Åland Post följer utvecklingen kring coronaviruset noga och följer de restriktioner och rekommendationer som tas fram av myndigheterna för att minska risken för smittspridning.

Restriktioner och rekommendationer när du hämtar och lämnar försändelser

Från och med den 10 januari 2022 har vi maxantal på våra postkontor på grund av de nya coronarestriktionerna:

Mariehamns postkontor max 8 besökare.
Sviby postkontor max 3 besökare.
Kökar postkontor max 2 besökare.
Kumlinge postkontor max 2 besökare.

Var vänlig och respektera våra begränsningar och köa utanför om det är för många inne.

För att hämta och lämna försändelser på ett säkrare sätt finns det några saker du kan göra

  • Använd handsprit vid ditt besök.
  • Försök hålla avstånd från andra när du kommer för att hämta din försändelse på våra postkontor. Om möjligt, kom gärna ensam.
  • Packa dina paket ordentligt hemma på förhand innan du besöker oss.
  • Förtulla ditt paket innan du besöker oss.
  • Ha din avisering färdigt framme när du kommer till kassan. Om du fått en avisering via aviseringssidan - ta fram QR-koden längst ner på sidan så går det snabbare när det är din tur.
  • Undvik att besöka oss under de mest populära tiderna kl 11-13 och kl 16-17.
  • Om du tillhör riskgrupp kan du låta någon annan hämta ut din försändelse.Tänk bara på att vid rekommenderat brev behövs en fritt formulerad fullmakt.

Har du några frågor? Kontakta gärna vår kundtjänst på telefon 018-636624. Du kan självklart också mejla oss eller kontakta oss på Facebook Messenger.

Nya rutiner för våra chaufförer

För att skydda både kunder och chaufförer tar vi inte längre emot kvittenser vid leverans av försändelser.

Störningar i post- och pakethanteringen

På grund av pågående pandemi kan post- och pakethanteringen till utlandet ta mycket längre tid än vanligt och vissa länder går det inte att skicka post till. Håll dig uppdaterad om vad som gäller för olika mottagarländer genom att se landspecifika uppgifter hos Posti eller coronaviruset påverkar fortfarande postgången till utlandet. Har du frågor om post till specifika länder kan du kontakta kundtjänst för mer information.

 

Efter landskapsregeringens beslut den 5 januari 2022 med stöd av 58 d § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar publicerar Åland Post följande planer för postkontoren.