Poststrejken i Finland är över | www.alandpost.ax

Poststrejken i Finland är över

Poststrejken i Finland är över.

Postgången till och från Finland fungerar igen.

Åland Post hanterar nu så stora flöden som vi klarar av. På grund av det höga trycket på postgången efter strejken har vi en viss fördröjning i leveranserna av gods, brev och paket.

Vår bedömning är att vi på Åland Post är tillbaka i normalläge i verksamheten från och med vecka 50, med reservation för att vi inte vet hur mycket internationella brev och paket som finns kvar, lagrat i respektive hemland.