Personlig service med lantbrevbärare på Brändö från och med 20 oktober | www.alandpost.ax

Personlig service med lantbrevbärare på Brändö från och med 20 oktober

Nuvarande postombud på Brändö, Ålandsbankens kontor, har öppet sista dagen 19.10. Från och med fredag 20.10 kommer Åland Post att sköta postservicen på Brändö (gäller Åva, Torsholma, Brändö och Fiskö. Berör inte Lappo, Asterholma och Björkö) med lantbrevbärare. 

Lantbrevbäring ger en personlig service och fungerar i korthet så att all brevpost, tidningar, oadresserad och adresserad reklam, expressbrev och varor i brev liksom tidigare kommer att delas ut till postlådan.
Nytt är att också postkontorspaket som tidigare hämtats från postombudet kommer att levereras till hemmet.

Lantbrevbäraren kommer även att ha ett grundutbud av frimärken, kuvert och vykort vilket gör det möjligt att posta brev och paket via lantbrevbäraren.

Postutdelningen på Jurmo kommer fortsättningsvis att skötas av färjans besättning, övrig postservice sker i samarbete med lantbrevbäraren.