Nya busshållplatser vid Postterminalen i Sviby | www.alandpost.ax

Nya busshållplatser vid Postterminalen i Sviby

Busshållplats Posten

I september 2018 tog Åland Posts miljöansvariga Monika Råstedt kontakt med infrastrukturnämnden i Mariehamn och föreslog busshållplatser närmare terminalen i Sviby, för att underlätta för personalen att åka kollektivt. Förslaget kom upp under en internrevision av vårt miljöarbete, där personalen uppmärksammade att de som åkte buss till postterminalen inte hade någon hållplats för påstigning och avstigning.

Efter handläggning, utredning och markarbeten är två hållplatser som heter ”Posten” nu invigda, och trafikeras måndag till fredag av busslinje 2-3-4 Mariehamn-Godby.

Åland Post är en av de tio största landbaserade arbetsgivarna på Åland med över 200 anställda. ”Vi vill kunna uppmuntra personalen att åka mera kollektivt, och hållplatser nära terminalen med tydliga tidtabeller är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. Det är glädjande att se att de nya hållplatserna verkligen används, också av närboende och speciellt av skolbarn” säger Monika Råstedt.

På bilden står Monika vid den nya busshållplatsen ”Posten” på Flygfältsvägen. I bakgrunden syns postterminalen med postkontor, logistikcentrum och huvudkontor.

Busshållplatserna ”Posten”