Mer detaljerade förhandsuppgifter krävs om varuförsändelser som ska skickas till utlandet | www.alandpost.ax

Mer detaljerade förhandsuppgifter krävs om varuförsändelser som ska skickas till utlandet

Kvinna som ger paket som ska skickas bort till personal i kassan på postkontoret i Mariehamn.

Till följd av ändringar i internationella regelverk krävs alltmer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet av postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU. Reformen träder i kraft i full utsträckning 1 januari 2021.

Bland annat tull- och gränsbevakningsväsendet i USA har redan infört strängare kontroll av internationella postförsändelser. Åland står utanför EU:s skatteunion och för att säkerställa en smidig leveranskedja för varuförsändelser till utlandet kommer Åland Post att samla in uppgifter om försändelsen. Uppgifterna kan komma att sändas vidare elektroniskt till mottagande postoperatör. På försändelsen fästs en tulletikett (CN22/CN23) eller ett paketkort. Dessa ändringar gäller inte postförsändelser som skickas till fastlandet.

Följande uppgifter kommer att samlas in:
• Kompletta uppgifter om avsändaren och avsändarens adress
• Kompletta uppgifter om adressaten och adressatens adress
• Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men’s cotton shirt, 2 pcs
• Vikten av varje vara i kilogram, t.ex. för skjortorna ovan, sammanlagt 0,300kg
• Varje varas värde och valuta, t.ex. 20,10 EUR
• Försändelsens totala vikt
• Varukod (frivilligt). Om försändelsen sänds i kommersiellt syfte bör Tullens tariffnummer (minst sex nummer) användas.
• Varans ursprungsland (frivilligt). Uppgiften har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften.
• Försändelsens totala värde och valuta (frivilligt)

Bristfälliga uppgifter kan leda till fördröjd leverans eller att försändelsen returneras från mottagarlandet.

Information om Åland Posts behandling av personuppgifter hittar du i våra allmänna leveransvillkor (pdf).

För mer information kontakta Åland Post kundtjänst:
Mejl: kundtjanst@alandpost.com
Telefon: +358 (0)18 636 624, måndag–fredag 8:30–16:30

Informationen om de alltmer detaljerade förhandsuppgifterna som pdf.