Dags att ansöka om Julmärkesmedel från Åland Post | www.alandpost.ax

Dags att ansöka om Julmärkesmedel från Åland Post

Åland Post stöder årligen olika välgörande projekt på Åland genom försäljningen av julmärken. Nu är det dags att ansöka om medel ur julmärkesfonden för 2019. Sista ansökningsdag är 31 mars. 

Åland Posts julmärkesfond riktar sig till föreningar och organisationer på Åland som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett projekt som syftar till att starta eller utveckla verksamheter som är till gagn för det åländska samhället. Sedan Åland Post började ge ut julmärken år 1993 har över 200 000 € delats ut till stöd för många olika typer av projekt. 2018 års bidragsmottagare var Ålands Autismspektrumförening r.f. och andra mottagare under åren har varit bland annat Ålands Sjöräddningssällskap, Ålands barnfond, frivilliga brandkåren, hjärtstartare på Åland och Matbanken.
Kriterier och ansökningsbeskrivning finns här:
www.alandpost.ax/om-aland-post/sponsring/julmarkesmedel

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2019.

Ytterligare information ger affärsområdeschef Eivor Granberg.