Axla – nytt varumärke för e-handelslogistiken | www.alandpost.ax

Axla – nytt varumärke för e-handelslogistiken

Axla - nytt varumärke för e-handelslogistik

E-handelslogistiken hos Åland Post tar ny fart på nya platser och under nytt varumärke. Under det nya varumärket Axla kommer Åland Post nu att etablera e-handelslogistik utanför Åland.

Sedan snart 20 år tillbaka har all hantering av e-handelslogistik varit placerad i postterminalen i Sviby. E-handelslogistiken omfattar primärt godsmottagning, lagerhållning, orderhantering, packning, postning och returhantering.

Genom den satsning vi nu gör med Axla positionerar vi oss som en självklar aktör inom e-handelns ekosystem på den nordiska marknaden. Fr.o.m. oktober kommer samtliga tjänster som vi erbjuder till nordiska e-handlare att hanteras under varumärket Axla. Under det nya varumärket samlar vi all den kompetens och över 20 års erfarenhet som finns hos våra medarbetare gällande e-handel. 

Initialt kommer vi inleda verksamhet i Vanda för att primärt betjäna finska e-handelsföretag. Vi riktar oss till företag som redan är igång med verksamhet och som har globala ambitioner. Uppstarten i Vanda är samtidigt en förberedelse inför lagstiftningsförändringar 2021.

Verksamheten i Vanda startar under oktober 2019. Den verksamhet som startas upp i Vanda under 2019 innebär inte att arbetsplatser flyttas bort från Åland.

Det finns även planer och förhoppningar om att kunna etablera Axla på andra marknader framöver. Det mest troliga är i så fall en etablering i Sverige.

För mer information kontakta:
Mats Polviander, affärsområdeschef, Åland Post Pack & Distribution
mats.polviander@alandpost.com
+35818636738