Åland Posts uppdrag gällande tidningar | www.alandpost.ax

Åland Posts uppdrag gällande tidningar

Den nuvarande posttjänstlagen från 2007 justerades senast 2022 till följd av den digitala samhällsutvecklingen. Brevmängderna minskar och därför har varannandagsutdelning av post införts, i likhet med våra grannländer. Åland Post har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt posttjänstlagen. Det är grunduppdraget för affärsområde Posttjänster.

Posttjänstlagen tillämpas däremot inte på tidningar och tidskrifter. Tidningshusen bestämmer själva servicenivån till sina kunder baserad på de alternativ som finns på den öppna marknaden. I samarbete med tidningshusen har Åland Post genom åren anpassat distributionslösningarna för den minskande upplagan av papperstidningar. Tidningsutdelningen är en tjänst tidningshusen valt att köpa av Åland Post, och det fortsätter vi gärna med.

Läs mer om varannandagsutdelning
Här kan du läsa posttjänstlagen