Åland Post ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan | www.alandpost.ax

Åland Post ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan

bärkraft_vision

Vi har avgett löften till bärkraft.ax att steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen i deras hållbarhetsagenda. 

Läs mer om Bärkraft.ax här