Åland Post flaggar för Åland Pride | www.alandpost.ax

Åland Post flaggar för Åland Pride

Postterminalen Sviby Åland Pride

Prideveckan är här! För att fira och hylla Åland Pride hissar Åland Post prideflaggan vid postterminalen i Sviby hela vecka 35. 

”Åland Post är en av de största arbetsgivarna på Åland med över 200 anställda. Vi vill vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats som tar hållbarhetsfrågor på allvar. Två huvudområden inom vårt hållbarhetsarbete är medarbetare och samhälle, där vi aktivt arbetar med jämställdhet och likabehandling. Vi visar vårt stöd för mångfald och HBTQI-rörelsen. Genom att hissa prideflaggan vill Åland Post signalera uppmuntran, acceptans och stolthet”, säger Marika Lindström, HR-chef, Åland Post.