26,000 m2 till ert förfogande | www.alandpost.ax

26,000 m2 till ert förfogande

Tillbyggnaden av postterminalen som påbörjades för cirka ett år sedan står nu färdig och har tagits i bruk. Lokalerna behövs för att e-handeln ska kunna uppnå planerad tillväxt inom e-handeln. Våningsytan på tillbyggnaden är 6 300 m2 och byggnaden är 13 meter hög för att ge rejäl plats åt lager på höjden och ge utrymme åt packningsmaskiner. Postterminalen består nu av 26 000 m2 produktions- och kontorsyta till ert förfogande.