Nyheter 2019 | www.alandpost.ax

Nyheter 2019

Busshållplats Posten

Nya busshållplatser vid Postterminalen i Sviby

I september 2018 tog Åland Posts miljöansvariga Monika Råstedt kontakt med infrastrukturnämnden i Mariehamn och föreslog busshållplatser närmare terminalen i Sviby, för att underlätta för personalen att åka...
Åland Post och Bärkraft cykelkampanj

6 977 hållbart transporterade kilometrar

Under perioden maj till augusti 2019 har personalen vid Åland Post deltagit i kampanjen "Hållbara färdsätt till och från arbetet". Nu är resultatet här. Tillsammans har vi cyklat 6 977 km! Sträckan är som att cykla...
Åland Post Frimärken utsedd till Årets Postcrossare 2019

Åland Post Frimärken utsedd till Årets Postcrossare 2019 i Finland

Finlands postcrossingförening har utsett Åland Post Frimärken till Årets Postcrossare 2019. Utmärkelsen lyder: "Ålandsöarna, och framför allt Åland Post Frimärken, har välkomnat Postcrossingentusiaster med...
Samuel Fagerholm Åland United

Åland United inspirerar Åland Post

Samuel Fagerholm är tränare för Åland United. Den 5 september 2019 höll Samuel en välbesökt inspirationsföreläsning för hela personalen på postterminalen i Sviby. Temat var samarbete, hur man bygger upp en känsla...
Axla - nytt varumärke för e-handelslogistik

Axla – nytt varumärke för e-handelslogistiken

E-handelslogistiken hos Åland Post tar ny fart på nya platser och under nytt varumärke. Under det nya varumärket Axla kommer Åland Post nu att etablera e-handelslogistik utanför Åland. Sedan snart 20 år tillbaka...