Måsta man förhandsboka ett utskick med tjänsten Koppla? | www.alandpost.ax

Måsta man förhandsboka ett utskick med tjänsten Koppla?

Svar: 

Nej, det behöver du inte. Kontakta bara Posttjänsters säljare Christer Rydén på telefonnummer +358 18 636 682 så hjälper han dig.

Segment: 

Företag

Kategori/gruppering: 

Skicka