Om jag beställer varor från Sverige med Åland Post, måste jag hämta dem från Postterminalen eller körs de ut? | www.alandpost.ax

Om jag beställer varor från Sverige med Åland Post, måste jag hämta dem från Postterminalen eller körs de ut?

Svar: 

Varorna körs ut till alla kunder på fasta Åland. Denna service gäller dock inte skärgården.

Segment: 

Privat

Kategori/gruppering: 

Ta emot