När är ett brev skrymmande? | www.alandpost.ax

När är ett brev skrymmande?

Svar: 

Ett brev är skrymmande när tjockleken är över 3 cm eller när kortaste sidan är över 25 cm eller dess längsta sida är över 40 cm.

Segment: 

Privat

Kategori/gruppering: 

Skicka