Måste jag själv meddela min nya adress till de företag som fakturerar mig? | www.alandpost.ax

Måste jag själv meddela min nya adress till de företag som fakturerar mig?