Stallhagen anlitar Åland Post för lagerhållning | www.alandpost.ax

Stallhagen anlitar Åland Post för lagerhållning

Förra året invigde Stallhagen sin nya och effektiva produktionsanläggning. För att hantera det ökade behovet av lagerhållning startade bryggeriet ett samarbete med oss på Åland Post. I dag sköter vi all logistik och distribution för Stallhagen. Både lokalt och internationellt.

– Som partner har Åland Post varit väldigt flexibel, säger Jan Wennström vid Stallhagen. De har varit öppna för olika förslag och även utvecklat sina egna datasystem så att de passar med vårt system.

Förpackningar och råmaterial lagras hos Åland Post och i början av veckan levererar vi det som Stallhagen behöver för veckans produktion. Mot slutet av veckan hämtar vi sedan de färdiga varorna tillbaka till lagret. Därifrån distribueras varorna vidare ut till Stallhagens kunder.
– Vi skickar enkelt in våra beställningar via Åland Posts kundportal, sen sköter Åland Post hela distributionen.

Stallhagen har sitt lager på Åland Post

Jan Wennström från Stallhagen berättar om samarbetet med Åland Post.

Försäljning

Bethina Bergman
Key Account- & Sales Manager
+358 18 636 684
bethina.bergman@alandpost.com