Speditionsavgifter | www.alandpost.ax

Speditionsavgifter

Följande förtullningsavgifter gäller för våra tjänster. Vi hjälper dig med import, transitering och export:

Import

Tjänst Avgift exkl. moms
Import - unionsgods samt EFTA-land 26,00 €
Importavgift - tredjeland 41,00 €

Transitering

Tjänst Avgift exkl. moms
Transitering (transport med Åland Post) 26,00 €
Extern transitering 150,00 €

Export

Tjänst Avgift exkl. moms
Export - unionsgods samt EFTA-land 26,00 €
Export - tredjeland 41,00 €

Övriga avgiftsbelagda tjänster

Övriga tjänster Avgift exkl. moms
Dokumentförfrågan 5,00 €
Påminnelser 5,00 €
Timtaxa 40,00 €

Frågor?

För mer information om förtullning, kontakta oss på telefonnummer +358 18 636 727

Förtullning

Patrick Hildén
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Carola Finnäs
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Tulldeklarant, assistent
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Enhetschef förtullning Johanna von Wetter-Rosenthal
Johanna von Wetter-Rosenthal
Enhetschef, förtullning
+358 18 636 721
johanna.wetter@alandpost.com
Tulldeklarant Jeanette Engström
Jeanette Engström
Tulldeklarant
+358 18 636741
spedition@alandpost.com