Förtullning på varor från utlandet

Varor som anländer till Åland från utlandet ska förtullas. Vi kan sköta dina förtullningsärenden enkelt och smidigt. Lämna ditt förtullningsunderlag till oss så sköter vi resten åt dig.

Importförtullningen går till enligt följande:

 • Förtullningen sköts elektroniskt genast då försändelsen anländer.
 • Då förtullningen är klar får du antingen meddelande om leveransens ankomst eller så levereras godset till din adress.
 • Om du är ett momsregistrerat företag får du förtullningsbeslutet från Åland Post och redovisar din moms på eget initiativ till ditt skattekonto. Övriga avgifter betalas till Åland Post. Åland Post erbjuder en förtullningstjänst i vår Kundportal där ni kan se detaljerad information samt Tullens beslut för alla förtullningar som Åland Post gjort. Läs mer om vår förtullningstjänst här.
 • Om du är ett icke momsregistrerat företag eller privatperson kommer det en faktura från Åland Post på moms och övriga avgifter som du betalar till oss.

Viktigt att tänka på:

 • bifoga en momsfri faktura när det gäller leveranser till och från Åland.
 • en faktura ska alltid bifogas med försändelsen för snabbaste leverans. Anledningen till detta är skatteundantaget som Åland har mot övriga EU. Om faktura saknas kommer förtullningen ta längre tid och försändelsen att fördröjas vid ankomsten till mottagarlandet.
Handelsfaktura

bifogas när försändelsen sänds i handelssyfte, det vill säga när det gäller en vara till försäljning.

Handelsfakturan ska innehålla:

 • Avsändarens och adressatens fullständiga namn och adress
 • Detaljerade uppgifter om försändelsens innehåll
 • Varans namn och antal
 • Varans styckepris
 • Försändelsens totalpris
 • Leveransvillkor
 • Avsändarens organisationsnummer
Proformafaktura

bifogas med försändelsen när mottagaren inte behöver betala för varan. Ange även varför varan är kostnadsfri (t.ex. gåva, varuprov, dokument) samt varans nominella värde.

Exportfaktura

För varor till eller från Åland export behöver Handelsfaktura eller Proformafaktura bifogas samt Exportörsdeklaration/fakturadeklaration för att ange varans ursprung. Exportören bestyrker ursprungsdeklarationen med sin egen underskrift.

Frågor?

För mer information om förtullning, kontakta oss på telefonnummer +358 18 636 727

För specifika frågor gällande förtullning på leveranser till och från Åland, kontakta Tullmyndigheten.