Så här fungerar Friskvård.ax

Uppbyggt enligt skatteverkets regler

Enligt skatteverkets anvisningar är det idag tillåtet för arbetsgivare att skattefritt subventionera upp till och med 400 euro per år och anställd. Förutsättningen till skattefri subvention är att den ordnas för hela personalen och att arbetsgivaren har ett förutbestämt utbud för "rekreation- och hobbyverksamheten".

En arbetsgivare har möjlighet att ordna verksamheten med hjälp av utomstående serviceproducent som erbjuder motionssedlar. Friskvård.ax är uppbyggt i enlighet med Skatteverkets regler och kan därmed erbjuda samtliga arbetsgivare ett enkelt och färdigt system för skattefri motions- och kulturverksamhet.

För utförligare information:

Arbetsgivaren beställer kuponger av Friskvård.ax

Som arbetsgivare beställer ni friskvårdskuponger från Friskvård.ax. Ni bestämmer själva storleken på friskvårdsförmånen samt frekvensen på hur ofta ni vill köpa kupongerna. I samband med beställning gör arbetsgivaren också ett val om kupongerna också ska gälla för kulturverksamhet. 

Kultur som valbart och kostnadsfritt tillägg

Friskvård.ax erbjuder två olika sorters kuponger. Antingen gäller de enbart för träning eller så gäller de för både träning och kultur. Nedan visas skillnaden mellan de olika kupongerna. Notera att alla kuponger alltid gäller för träning.

Vid beställning så trycks kupongerna färdigt med namnet på både företaget och den anställde samt ett datum för sista giltighet. Kupongerna förses också med en streckkod som gör att kuponger är skyddade för kopiering och missbruk.

Stort utbud av motions- och kulturleverantörer

När du som anställd fått kuponger har du ett rikt utbud av olika former av motionsalternativ att välja bland. Har arbetsgivaren valt att kulturverksamhet också subventioneras kan kupongerna också lösas in hos en rad olika kulturleverantörer.

Vid användandet av kupongerna kommer leverantören kontrollera giltighetstid på kupongerna samt din identitet. Det är endast för dig själv du kan betala med dina kuponger. En kupong kan heller inte bytas mot kontanter.

Stora fördelar för arbetsgivaren

  • Minskad administration då man enbart har en leverantör (Friskvård.ax) som fakturerar för tjänsten.
  • Stort utbud av friskvårdsleverantörer inom både träning och kultur utan större kostnad eller administration.
  • Möjlighet till god uppföljning av hur de anställda använder friskvårdsförmånen genom personlig webbsida.
  • Friskvårdsförmånen är skattefri.
  • Med mer aktiv personal minskar risken för sjukskrivning 

Massageförmån ingår inte i Friskvård.ax

Vi får ofta frågor om varför massage inte finns med på våra kuponger, och svaret är att skatteverkets regler anger att arbetsgivare måste ha direktavtal med respektive massageföretag. En tredje part kan därmed inte skriva avtal gällande massage för en annan arbetsgivare så som Friskvård.ax kan göra med kultur och motion. I och med dagens regler kan vi därför tyvärr inte erbjuda massage inom ramen för Friskvård.ax.