Friskvårdskuponger | www.alandpost.ax

Friskvårdskuponger

Det finns tre olika kuponger för olika friskvårdsförmåner: 1. Motion, 2. Motion/Kultur och 3. Massage. På kupongerna står företag / arbetsgivare, arbetstagarens namn och sista giltighetsdatum (31 december) färdigtryckt. Kupongerna levereras av Friskvård.ax och delas ut till arbetstagaren av arbetsgivaren.

Så här ser kupongerna ut, exempel: 

Exempel på friskvårdskuponger

Motion och Motion/Kultur

Kupongerna för Motion och Motion/Kultur har alltid ett värde på 5 euro per kupong. De trycks på perforerade A4-ark med 10 kuponger per ark. Om ni t.ex. beställer motionskuponger för 35 euro kommer arket att bestå av 7 tryckta kuponger och resterande del av arket kommer att vara tomt. Kupongerna för Motion och Motion/Kultur fungerar hos samtliga leverantörer.

Massage

Vilket värde som trycks på massagekupongerna bestämmer arbetsgivaren, dock max 50 euro per massagekupong.  Även massagekupongerna trycks på perforerade A4 ark med 10 kuponger per ark. Om ni exempelvis beställer 6 massagetillfällen per anställd med värde 25 euro per kupong, kommer 4 av kupongerna på arket att vara tomma. Massagekupongerna kan vara begränsade till enbart vissa leverantörer av arbetsgivaren. Det går endast att använda en massagekupong per massagetillfälle. 

Kupongerna är personliga

Vid betalning med kupong kommer leverantören att begära legitimation så att namnet stämmer överens med namnet på kupongerna. Kupongerna är för personligt bruk och kan inte bytas mot pengar. Kupongerna är försedda med streckkod som gör att de är skyddade mot kopiering och missbruk.