Hur fungerar Friskvård.ax? | www.alandpost.ax

Hur fungerar Friskvård.ax?

Friskvård.ax är Postens friskvårdskoncept som kan beställas av alla åländska arbetsgivare som förmån till sina arbetstagare. 

Förmånerna som kan ges via Friskvård.ax är motion, kultur och massage. Arbetsgivaren väljer om friskvårdsförmånen ges till dig som arbetstagare som E-tjänst - personligt friskvårdskonto (användning i smartphone) eller som printade friskvårdskuponger. Arbetsgivaren väljer även vilka av de olika förmånerna som ges till dig (motion, motion/kultur, massage).

Friskvårdsförmånen används av arbetstagaren vid betalning hos ett stort antal åländska motions-, kultur- och massageleverantörer. Idag är cirka 100 leverantörer anslutna till vårt friskvårdskoncept. 

Här kan du läsa en sammanfattning av hur friskvårdskonceptet fungerar (pdf på svenska och engelska):