Tullförfaranden för företag ändrade den 19 april och den 1 september | www.alandpost.ax

Tullförfaranden för företag ändrade den 19 april och den 1 september

Den 19 april 2021 tog Tullen i bruk sitt nya importförtullningssystem för företag, det så kallade UTU-systemet. Från det datumet ska åländska företag förtulla sina utrikesförsändelser i Tullens nya e-tjänst för företag. Även icke-momsregistrerade företag kan börja förtulla sina inrikesförsändelser elektroniskt i Tullens e-tjänst från det datumet. Tullens nya system kommer också att innebära förändrade förtullningsförfaranden mellan Åland och Finland från den 1 september 2021, då även momsregistrerade företag ska börja lämna elektroniska deklarationer för inrikesförsändelser.

Förändringar när företag importerar och exporterar inrikesförsändelser

Från den 19 april 2021 kan icke-momsregistrerade företag förtulla sina inrikesförsändelser elektroniskt i Tullens nya e-tjänst, istället för i det så kallade ALA-systemet hos Åland Post eller hos Mariehamns Tull.

Från den 1 september 2021 måste momsregistrerade företag som importerar varor från fasta Finland till Åland och från Åland till fasta Finland börja lämna en elektronisk skattegränsdeklaration i Tullens nya e-tjänst. Från det datumet kommer vi att avisera dig de uppgifter du behöver för din förtullning när dina varor transporteras med Åland Post. Fram till den 1 september fortsätter Åland Post lämna en ankomstanmälan för dina varor som transporteras med oss precis som tidigare. Ankomstanmälan fungerar som deklaration över den nationella skattegränsen.

Den nationella skattegränsdeklarationen som börjar användas den 19 april för icke-momsregistrerade företag och 1 september för momsregistrerade företag har ett förenklat innehåll i jämförelse med importdeklarationer för utrikesförsändelser.

Importera till Åland från fasta Finland

När inrikesförsändelser anländer till Åland ska en skattegränsdeklaration lämnas in före varorna kan lämnas ut till mottagaren. Som momsregistrerat företag kan du välja att använda dig av ett förenklat tvåstegsförfarande när du deklarerar dina post- och fraktförsändelser från fastlandet. Tvåstegsförfarandet innebär att en förenklad deklaration först lämnas till Tullen per mejl för att varan ska kunna överlåtas. Från ankomstdagen har importören sedan tio dagar på sig att lämna en fullständig skattegränsdeklaration i Tullens system.

För att underlätta för dig och för att kunna leverera dina varor snabbare kommer Åland Post utan extra avgift att som ombud lämna förenklad deklaration för alla inrikes post- och fraktförsändelser som transporteras med oss.

Exportera från Åland till fasta Finland

Även försändelser som företag skickar från Åland till fasta Finland ska förtullas i Tullens nya system. Enligt Tullen måste skattegränsdeklarationen lämnas in före försändelsen skickas från Åland.

Förändringar när företag importerar utrikesförsändelser den 19 april 2021

EU-försändelser och försändelser från länder utanför EU som skickas till åländska företag ska också förtullas i Tullens nya e-tjänst från den 19 april. Det förenklade tvåstegsförfarandet som momsregistrerade företag kan använda sig av idag vid import av fraktförsändelser från andra EU-länder kommer enligt Tullen att fortsätta oförändrat åtminstone fram till våren 2022. Ett tvåstegsförfarande kan användas också för EU-postförsändelser från juni 2021. Tvåstegsförfarandet för EU-försändelser innebär att försändelsen anmäls med ett transportdokument eller annat dokument vid ankomsten. Efter det ska importören lämna en elektronisk importdeklaration i UTU-systemet inom tio dagar.­

Åland Post kommer utan extra avgift att som ombud lämna förenklad deklaration för post- och fraktförsändelser från andra EU-länder när de transporteras med oss för att du ska kunna få dina varor så fort som möjligt.

Hur vi kan hjälpa dig och ditt företag när det kommer till att förtulla dina försändelser

Förenklad deklaration utan avgift – snabbare leverans

För att underlätta för dig och påskynda leveransen av försändelsen kommer Åland Post att lämna en förenklad deklaration för din räkning i samband med ankomsten, förutsatt att vi har de uppgifter som Tullen kräver. Uppgifterna samlar vi in i samband med fraktbokningen eller uppmanar avsändande transportörer och postoperatörer att samla in och förse oss med. Om någon uppgift saknas kommer vi vara i kontakt med dig när varorna anländer.

Åland Post tar i detta skede ingen extra avgift av dig för den förenklade deklarationen. Efter att din försändelse har ankommit kommer Åland Post att avisera dig den förenklade deklarationens referensnummer och övriga uppgifter, för att du ska kunna uppge dessa i den slutliga elektroniska deklarationen och i bokföringen.

Slutlig deklaration av försändelsen

Åland Post kan agera som ombud för ditt företag och lämna elektroniska deklarationer till Tullen både för ankommande och avgående inrikes- och utrikesförsändelser. För avtalskunder som gett Åland Post förtullningsuppdrag kommer vi göra den slutliga deklarationen. Övriga kunder som transporterar med oss kommer vi att avisera de uppgifter som behövs vid förtullningen i Tullens importförtullningssystem.

Våra förtullningsavgifter hittar du här.

Ankommande försändelser i Åland Posts Kundportal

Vår nya kundportalstjänst Ankommande försändelser är för tillfället under utveckling. När den tas i bruk, kommer du få en översikt över alla ankommande och ankomna försändelser och deras förtullningsstatus. Där har du som importör också möjlighet att kontrollera uppgifterna för de förenklade och slutliga deklarationerna. Det ger dig möjlighet att uppfylla din skyldighet att säkerställa att uppgifterna som skickas till Tullen är korrekta. Du väljer själv vilket dokument som ska bifogas till den slutliga skattegränsdeklarationen, då du som importör behöver säkerställa att dokumentet uppfyller Tullens och Skatteförvaltningens krav på att dokumentet ska gå att koppla till en affärshändelse i din bokföring. Detta är viktigt med tanke på att skattegränsdeklarationen är en förutsättning för avdrag av importmoms.

Ankommande försändelser underlättar din interna uppföljning och spårning mellan leverans, förtullning samt bokföring genom att du bland annat kan ta ut rapporter över ankomna försändelser under en tidsperiod och ange dina egna interna referenser.

Har du frågor?

Vid frågor om Åland Posts tullhantering, kontakta Åland Post Förtullning på telefon 018-636727 eller genom mejl till spedition@alandpost.com.

Vid frågor om Tullens regler och system, kontakta Mariehamns Tull på telefon +358 295 52333 mån–fre kl. 9–15.

Vid frågor om transporter och fraktpriser, kontakta vår försäljning Thomas Fagerstedt på telefon 018-636683 eller Bethina Bergman på telefon 018-636684 eller genom mejl till sales.logistics@alandpost.com.

Mer information om det nya systemet på Tullens webbplats