Handlingar som krävs på postförsändelser till utlandet | www.alandpost.ax

Handlingar som krävs på postförsändelser till utlandet

Eftersom Åland ligger utanför EU:s skatteunion behövs en tulldeklaration på alla postförsändelser (brev och paket) som innehåller annat än dokument när dessa skickas utanför Åland. Detta gäller även gåvor, varuprov och garantiförsändelser.

På brevförsändelser med ett värde under 300 € ska en CN22 fyllas i och bifogas på försändelsen. Om värdet på försändelsen överstiger 300 € ska en CN23 fyllas i och bifogas på försändelsen. På paketkort till utlandet finns en CN23 (CP72) redan bifogat, se det gröna fältet på utrikespaketkorten. Anteckningarna ska göras på ett språk som är förståeligt i adresslandet eller på engelska. Avsändaren ansvarar för de uppgifter som antecknats i transportdokumentet och i tullhandlingarna. Åland Post ansvarar inte för förseningar eller annan skada som förorsakas försändelser på grund av tullåtgärder. Observera att bland annat Tullen i Sverige inte godkänner ett 0:- värde på någon typ av innehåll/försändelse.

Fyll i och skapa tulletiketter i Kundportalen

I tjänsten Porto Betalt i Kundportalen kan du fylla i och skapa tulletiketter. Har du inte använt Kundportalen tidigare kan du som ny användare registrera dig här.

Har du redan åtkomst till tjänsten Porto Betalt kan du logga in till Kundportalen här. Vill du börja använda tjänsten Porto Betalt och använder andra tjänster i Kundportalen sen tidigare kan du efter du loggat in gå till sidan Kontakt. Kryssa i de tjänster du vill använda och fyll i dina kontaktuppgifter så får du tillgång till tjänsten.

Proforma

Proforma bifogas med försändelsen när mottagaren inte behöver betala för varan. Ange även varför varan är kostnadsfri (t.ex. gåva, varuprov, dokument) samt varans nominella värde.

Tulldeklaration (CN22) och proforma