Förändringar i handeln över skattegränsen från och med 1.1.2018 | www.alandpost.ax

Förändringar i handeln över skattegränsen från och med 1.1.2018

I och med att momsbeskattningen flyttar från Tullmyndigheten till Skattemyndigheten den 1.1.2018 kommer en del viktiga ändringar i handeln över skattegränsen att ske för momsregistrerade företag. Nedan har vi listat det som påverkar våra tjänster efter nyåret. 

Momsregistrerade företag deklarerar importmoms till Skatteförvaltningen

I och med de nya momsreglerna från den 1.1.2018 kommer Åland Post inte att fakturera importmoms till momsregistrerade företag. Momsregistrerade företag ska räkna ut och deklarera importmomsen själva till Skatteförvaltningen i den vanliga momsdeklarationen. I övrigt sköter vi dina förtullningar precis som tidigare.

Mer info finns att få här:

Förändringar gällande gods och frakter

För att leveranserna till ditt momsregistrerade företag ska fungera smidigt behöver följande uppgifter vara med på fraktsedeln eller transportdokumentet:

  • Exportörens namn & FO-nr
  • Varuslag & vikt
  • Mottagarens namn & FO-nr

Kontrollera gärna att ovanstående uppgifter finns med för att säkerställa en smidig transport.

Om uppgifter saknas försenas din leverans då godset måste hållas kvar i tillfälligt lager och extra kostnader tillkommer.

För mer information, kontakta Mariehamns Tull, tel. 0295 52 333 eller e-post: atp.skattegrans@tulli.fi och www.skatt.fi

Förändringar gällande postförsändelser

Användningen av skattegränsnumret kommer att upphöra för momsregistrerade företag vid inköp från Finland. OBS! Inga ändringar sker för privatpersoner vid handel från postorderföretag eller för företag som inte är momregistrerade! Skattegränsnumret kommer endast att användas av företag som agerar som ombud för privatpersoner, exempel postorderförsäljning.

  • Från den 1.1.2018 skall mottagarens FO-nummer anges på postförsändelser.
  • FO-numret ska ges till säljaren vid beställningen och avsändaren skall anteckna FO-numret på transportdokumentet (paketkortet) eller försändelsen (brevet).
  • Den momsskatteskyldiga gör redovisning till Skatteverket.

Observera att en enskild näringsidkare som är momsskyldig alltid ska skilja på om försändelsen är avsedd för privat bruk eller beställs i försäljningssyfte. Försändelsen ska adresseras med korrekt namn och adress och FO-numret måste framgå på transportdokumentet (paketkortet) eller försändelsen (brevet) om det är beställt i försäljningssyfte.