Frankeringsservice

Ifall du som kund önskar ett enkelt och bekvämt sätt att frankera all din avgående post, kan du lämna in ditt material till Posten för frankering.

Brev och paket ska lämnas till Posten för manuell frankering, och får därmed inte läggas i en brevlåda.

Priser: 

Avtalskunder

Enligt timdebitering.

Kontant betalning

10 % utöver ”Postavgifter för brevförsändelser” inom Åland, samt 12,4 % utanför Åland, dock minst 3,40 €.

Fakturering (utan avtal)

20 % utöver ”Postavgifter för brevförsändelser” inom Åland, samt 24,8 % utanför Åland, dock minst 5,00 €.

Om en försändelse inte kan frankeras i maskin utan kräver frankeringsetikett tillkommer avgift för detta.